Zasady wyceny i rachunkowości funduszy

Fundusze inwestycyjne samodzielnie prowadzą księgi rachunkowe, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a także szczegółowymi zasadami wpisanymi w rozporządzenie ministra finansów z 2007 roku o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Uczestnicy funduszu – jak również wszyscy zainteresowani – mogą zapoznać się z zasadami rachunkowości i wyceny zarówno w prospekcie informacyjnym każdego funduszu oraz sprawozdaniach finansowych (rocznych i półrocznych).

Otwarte fundusze inwestycyjne mają obowiązek wyceniać codziennie (w dni robocze) jednostki uczestnictwa (chyba, że w statucie funduszu wpisana jest rzadsza wycena). Mają też obowiązek podawać wartość wyceny jednostki do publicznej wiadomości. Są one publikowane w prasie codziennej, w telegazecie. Obecnie chyba najbardziej popularną formą jest śledzenie wycen wartości jednostek w Internecie – np. na stronach samych funduszy. Można w ten sposób nie tylko sprawdzić, ile kosztuje jednostka, ale obliczyć aktualną stopę zwrotu z inwestycji, czy też porównać ją – w identycznym horyzoncie czasowym – z „konkurencyjnymi” funduszami. To oczywiście umożliwia podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji w wyborze funduszu.

Fundusze zamknięte nie muszą publikować wycen certyfikatów codziennie – w prospektach określają, jak często (np. raz na kwartał) będą dokonywać wyceny. Jeśli jednak są dopuszczone do obrotu, można nimi handlować po cenie rynkowej (nie jest odnoszona do ostatniej wyceny).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *