Tradycyjna lokata bankowa czy strukturyzowana? Co wybrać?

Percent growthLokaty bankowe to najbardziej powszechny sposób oszczędzania, odpowiedni dla osób, którym zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie zgromadzonego kapitału. W czasach, gdy inflacja rośnie, oprocentowanie lokat może nawet nie wyrównywać strat spowodowanych wzrostem cen i usług.

Jednak perspektywa niskich – lub żadnych – zysków nie zniechęca milionów oszczędzających na lokatach czy rachunkach oszczędnościowych. Lokaty, w przeciwieństwie do wielu produktów inwestycyjnych, nie narażają posiadaczy na stres związany z utratą kilkunastu, czy kilkudziesięciu procent kapitału w razie niepowodzenia inwestycji, bessy na giełdzie. Banki, dzięki gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego utożsamiane są również ze stuprocentowym bezpieczeństwem, klienci mają pewność odzyskania depozytów nawet w razie problemów instytucji finansowej.

Lokaty strukturyzowane, popularnie zwane strukturami, oferowane również przez banki, z tradycyjnymi lokatami nie mają wiele wspólnego. Nie są one nawet alternatywą dla lokat bankowych – przynajmniej dla osób, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo kapitału. Struktury nie dają gwarancji zysku – w przeciwieństwie do tradycyjnych lokat. Nie wszystkie dają nawet gwarancję zwrotu całego kapitału, choć większość ma taką klauzulę. Eksperci uważają, że struktury mogą być alternatywą dla osób inwestujących w jednostki funduszy inwestycyjnych – czyli akceptujących wyższy stopień ryzyka, liczących w zamian na wyższe zyski. Przynajmniej niektóre lokaty strukturyzowane dały klientom nawet kilkadziesiąt procent zysku w ciągu 2-3 lat.

Na czym polega lokata strukturyzowana?

Zdecydowana większość pieniędzy zainwestowanych przez klienta jest lokowana w bezpiecznych obligacjach, zaś mała część (np. 15-20 procent) bank przeznacza na wykupienie opcji. Opcja jest rodzajem zakładu – jeśli np. indeks giełdowy w określonym czasie wzrośnie, inwestor zarobi. Jeśli nie – straci tę część kapitału, która była przeznaczona na wykupienie opcji. Przedmiotem zakładu mogą być ceny surowców, ceny określonych produktów żywnościowych, kursy walut itd.

Czym jest opcja? To instrument finansowy, który daje nabywcy prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie. Instrumentem tym jest wskaźnik rynkowy, o który oparta jest lokata. W Polsce najczęściej stosowana jest opcja europejska – może zostać zrealizowana tylko w ściśle określonym terminie, czyli w momencie zakończenia inwestycji. Spotykane są jednak również opcje azjatyckie. Wartość końcowej wypłaty zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w określonym czasie.

O czym jeszcze powinien wiedzieć klient, zanim zainwestuje pieniądze w lokaty strukturyzowane? Istotnym czynnikiem różnicującym lokaty poszczególnych banków jest współczynnik partycypacji – procentowy udział klienta w końcowym zysku, jaki wypracuje np. dany indeks, o który oparty jest inwestycja.

Różne instytucje finansowe mogą oferować produkty oparte o ten sam wskaźnik – np. ceny surowców, różnią się jednak współczynnikiem partycypacji. Jeden bank może określić go na 50 proc., inny na 80 proc. Warto wybrać ten drugi – bo zysk klienta będzie większy (jeśli będzie, bo to zależy przede wszystkim od zachowania wskaźnika, o który oparta jest struktura). Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się dokładnie ze wszystkimi parametrami danego produktu. Wielu ekspertów przestrzega potencjalnych klientów przed pochopnym inwestowaniem w struktury, jeśli do końca nie zrozumieją mechanizmów, jakimi się one rządzą.

Plusem lokat ustrukturyzowanych jest także to, że klient może wycofać swoje środki po aktualnej wartości rynkowej instrumentów finansowych składających się na dany produkt. Jednak większość banków stosuje opłaty likwidacyjne, które mogą zniweczyć możliwe zyski. W niektórych bankach opłaty pobierane są tylko w pierwszym roku, w innych – do końca trwania lokaty. Jednak część banków opłat nie pobiera wcale.

Sporym plusem struktur są też niższe niż w przypadku funduszy inwestycyjnych opłaty manipulacyjne.

Lokaty strukturyzowane zyskują na popularności, gdy na giełdzie panuje bessa, jednostki funduszy inwestycyjnych tanieją, a inwestorzy szukają możliwości wypracowania zysków wyższych niż odsetki od bankowych depozytów. Dopóki na rynki nie wróci hossa, struktury będą ważną alternatywą wobec innych produktów inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *