Najlepsze fundusze inwestycyjne w 2013 roku

Business growth2013 rok dobry dla posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. Choć grudniowe wyniki większości funduszy inwestycyjnych nie zachwyciły inwestorów, cały 2013 rok mogą oni uznać za udany.

W tym roku w grudniu nie było oczekiwanej przez inwestorów zwyżki cen akcji. Przeciwnie – zamiast wyczekiwanego „rajdu św. Mikołaja”, czyli wzrostu indeksów giełdowych, nastąpiły spadki: WIG20 zmalał najwięcej, bo o 7,1 proc. ale po kilka procent straciły też inne indeksy giełdowe. Nic więc dziwnego że spośród ponad czterystu najważniejszych funduszy inwestycyjnych z wynikiem dodatnim grudzień zakończyło tylko ok. 150.
Wśród funduszy inwestujących na polskim rynku w ostatnim miesiącu roku najlepiej poradziły sobie fundusze obligacji (średni zysk 0,7 proc.). Fundusze pieniężne średnio zarobiły 0,3 proc. Na plusie grudzień zakończyli też posiadacze jednostek walutowych funduszy akcji amerykańskich (średnio 1,8 proc.) oraz funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (plus 1,1 proc.). więcej

W co najlepiej zainwestować? Lokaty, akcje, fundusze?

Z początkiem roku w prasie branżowej, telewizji tematycznej czy portalach inwestycyjnych zawsze pojawiają się informacje o tym w co warto inwestować z rozpoczynającym się właśnie roku kalendarzowym. Nie inaczej było wraz z początkiem 2011 roku.

W 2010 roku mieliśmy w gospodarcze pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego po ostatnim kryzysie gospodarczym. Można było się zatem spodziewać, iż w 2011 roku będziemy mieli do czynienia z hossą, stopy zwrotu z inwestycji będą dodatnie, poszerzy się wachlarz kierunków inwestycyjnych nawet dla tych najbardziej zapobiegawczych inwestorów. Specjaliści z dziedziny finansów i ekonomii wskazywali głównie warszawski parkiet, korporacje obligacyjne, czy papiery skarbowe jako jeden z głównych proponowanych kierunków inwestycji w 2011 roku. więcej

Fundusze inwestycyjne nie mają się najlepiej

Słaba koniunktura na warszawskim parkiecie najbardziej dała się we znaki chyba posiadaczom funduszy inwestycyjnych. Okres ostatnich trzech miesięcy, a nawet pół roku obfituje w ujemne wyniki funduszy. W III kwarta 2011 roku odnotowaliśmy aż 11 mld zmniejszenie się aktywów funduszy. Nie jest najlepiej. Lekiem na całe zło mogłoby się okazać ożywienie rynku akcyjnego, biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą nie możemy się spodziewać szybko cudu. więcej