Koszty zarządzania w funduszach inwestycyjnych istotnie wpływają na ich atrakcyjność

wybieramy funduszDecyzja o zainwestowaniu naszych oszczędności nigdy nie jest łatwa, zawsze musimy bowiem liczyć się z tym, że fundusz nie pomnoży naszych oszczędności albo nie zagwarantuje nam tak dużych zysków, jak tego oczekiwaliśmy. Stąd też decyzja o tym, który z wielu funduszy wybrać jest wcale nie mniej istotna niż ta, której podjęcie skłoniło nas do zainteresowania się tego rodzaju rozwiązaniami. więcej