Co robić, gdy fundusz inwestycyjny zawiesi wypłatę pieniędzy?

zawieszenie wypłatW połowie grudnia Copernicus Capital TFI poinformowało, że zawiesza zbywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa subfunduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Przypadki, gdy fundusze inwestycyjne decydują się na takie posunięcie, należą do rzadkości: w ciągu ostatnich pięciu lat zdarzyły się tylko trzy (łącznie z ostatnim) takie przypadki.

Nic dziwnego: TFI, które decyduje się na zawieszenie wypłat zainwestowanych przez klientów pieniędzy, dramatycznie obniża własną wiarygodność. Choć decyzja dotyczy zwykle jednego subfunduszu, klienci posiadający jednostki uczestnictwa innych subfunduszy mocno zastanawiają się nad zmianą TFI. Oczywiście, w najtrudniejszej sytuacji są klienci tego konkretnego subfunduszu: po ogłoszeniu przez TFI decyzji nie tylko nie mają dostępu do własnych pieniędzy, zamrożonych w jednostkach uczestnictwa, ale też najczęściej muszą się liczyć z tym, że nie odzyskają 100 proc. zainwestowanego kapitału (o zyskach zaś w ogóle nie ma mowy).

Copernicus Capital TFI uzasadniło swoją decyzję tym, że od początku grudnia suma wartości jednostek odkupionych oraz tych, których odkupienia klienci zażądali przekroczyła 10 proc. wartości aktywów netto funduszu (na koniec listopada 2013 roku wynosiły one 84,3 mln zł). Podstawą prawną podjęcia decyzji przez TFI jest art. 89 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych z maja 2004 roku, który stanowi, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji fundusz może całkowicie zawiesić nabywanie i umarzanie jednostek. Ustawa precyzuje, że zawieszenie takie może trwać do dwóch tygodni, a ewentualne przedłużenie tego terminu możliwe jest wyłącznie za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (maksymalny czas zawieszenia to dwa miesiące).

Analitycy finansowi są zgodni, że subfundusz Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych popadł w problemy z płynnością, które wynikają z trudności z wyceną niektórych składników portfela inwestycyjnego. Ale wskazują też, że już w poprzednich miesiącach Copernicus Capital TFI miało problemy: trzykrotnie zostało ukarane przez KNF, a zarzuty Komisji powinny dać klientom do myślenia. Komisja ukarała TFI za brak wymaganej liczby doradców inwestycyjnych, przekroczenie limitów inwestycyjnych oraz brak procedur dotyczących podejmowania decyzji inwestycyjnych. Kary nałożoea na TFI to ponad 1,5 mln zł.

Warto wiedzieć, że prawo dopuszcza przeprowadzenie operacji zawieszenia zbywania i umarzania jednostek uczestnictwa przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie środków zgromadzonych w funduszu przez jego uczestników. Nie jest to więc „furtka” dla zarządzających TFI. Chodzi o zapewnienie prawidłowej wyceny aktywów dla wszystkich inwestorów.

Oczywiście, klienci którzy tracą dostęp do swoich pieniędzy, nie czują się bezpiecznie. Raczej trudno będzie też uniknąć strat – jak pokazują choćby doświadczenia z przeszłości. Gdy w 2009 roku zostały zawieszone operacje na funduszach zarządzanych przez nieistniejące już TFI DWS, spadek wartości jednostek uczestnictwa po odwieszeniu wyniósł od kilku do kilkunastu procent. Gdy w 2012 roku taka sytuacja spotkała inwestorów posiadających jednostki Idea Premium SFIO, po odwieszeniu spadki również nie były duże. W kolejnych miesiącach jednak jednostki nadal traciły na wartości – łączna strata od połowy lipca 2012 do połowy marca 2013, wyniosła ponad 30 proc.

One thought on “Co robić, gdy fundusz inwestycyjny zawiesi wypłatę pieniędzy?

  1. “Gdy w 2012 roku taka sytuacja spotkała inwestorów posiadających jednostki Idea Premium SFIO, po odwieszeniu spadki również nie były duże. W kolejnych miesiącach jednak jednostki nadal traciły na wartości – łączna strata od połowy lipca 2012 do połowy marca 2013, wyniosła ponad 30 proc.” – tak wygląda manipulacja oszustów. Chodzi o to, że aktywa nie wynosiły 550 mln zł tylko 350 mln zł a złodzieje bezczelnie za wiedzą i poparciem KNF kłamali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *