Ranking funduszy inwestycyjnych

Poniżej najnowszy ranking najlepszych funduszy inwestycyjnych w 2014 r. Zobacz jaki fundusz przynosi największe zyski i ma najlepsza stopę zwrotu. Podaj parametry jakie ciebie interesują.


 

W Polsce większość uczestników funduszy inwestycyjnych nie może zaliczyć ubiegłego miesiąca do specjalnie udanych. Notowania były słabe. Na 364 fundusze otwarte, które są w rankingu krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych 64,8 proc. zakończyły czerwiec na minusie, a ich średnia strata wyniosła 1,7 proc.

Fundusze, które zanotowały wzrost wartości jednostek uczestnictwa (w przeważającej większości fundusze papierów dłużnych) zarobiły średnio 0,8 proc.
Patrząc na ranking funduszy inwestycyjnych w 2014 r. najlepszą inwestycją były produkty, oparte na strategii lokowania pieniędzy głównie w polskie instrumenty dłużne. Jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych złotowych średnio wzrosły w czerwcu o 1,2 proc. W czołówce stóp zwrotu znalazły się tym razem także fundusze rynku pieniężnego, dając przeciętnie 0,6-proc. stopę zwrotu. W kolejnych miesiącach dobre wyniki mogą notować zwłaszcza te fundusze, w portfelach których dominują papiery o zmiennym oprocentowaniu, rośnie bowiem zarówno inflacja jak i rynkowe stawki WIBOR.

Z tych funduszy, które przyniosły straty, najsłabiej wypadły fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości (średnio minus 3,5 proc.).
Ze względu na wyraźną przecenę akcji na warszawskiej giełdzie jednostki uczestnictwa funduszy akcji małych i średnich spółek średnio straciły 3,1 proc., a fundusze akcji polskich uniwersalnych 2,3 proc.

Posiadaczy funduszy polskich akcji mogli w czerwcu mogli czuć się zawiedzeni, bo w poprzednich miesiącach nasza giełda zachowywała się na tle zagranicznych rynków lepiej. Świadczą o tym właśnie choćby wyniki funduszy akcji polskich za ostatnie 12 miesięcy: w kategorii akcji uniwersalnych średnia stopa zwrotu na koniec czerwca wyniosła 17,7 proc., a w kategorii funduszy akcji MiŚ spółek 11,7 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *