Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych i ich uczestników

Polacy coraz częściej decydują się swoje oszczędności inwestować, powierzając je funduszom inwestycyjnym. Sposobów oszczędzania pieniędzy jest kilka. Która metoda przynieść może największy zysk, zazwyczaj wiąże się z większym ryzykiem.

Fundusze inwestycyjne jednak różnią się podejmowanym przez siebie ryzykiem działalności. Jako że fundusze inwestycyjne to instytucje opierające się na idei wspólnego lokowania środków przez wszystkich uczestników funduszu, a więc zarabiające pieniądze, nie zwalniają od płacenia podatków. Zysk pochodzący więc z funduszu inwestycyjnego jest opodatkowany i odpowiednia suma powinna zostać odprowadzona do Urzędu Skarbowego.

Sam fundusz inwestycyjny jednak, jako samodzielna instytucja finansowa, w Polsce jest zwolniony od podatku tzw. podatku od przychodów kapitałowych. Więc fundusz, jako instytucja z płacenia podatku jest zwolniony, ale nie mają prawa takiego uprzywilejowanego traktowania poszczególni uczestnicy funduszu. Sam zresztą fundusz inwestycyjny, będąc polską instytucją, a lokując środki za granicą, podlega regulacjom podatkom danego państwa.

Uczestnicy funduszu inwestycyjnego, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, opłacają podatek od zysku. Osoby fizyczne nie muszą sobie zawracać głowy podatkami, ponieważ te reguluje sam fundusz. Zanim wypłaci należny zysk, potrąca od kwoty zysku kwotą podatku i dopiero dokonuje wypłaty już pomniejszonej o należny podatek. Osoby prawne również musza odprowadzić do Urzędu Skarbowego należny podatek od zysku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *