Najlepsze fundusze inwestycyjne w 2012 r. – podsumowanie

W 2012 roku klienci funduszy inwestycyjnych nie mieli powodów do narzekań. Szczególnie dobre wyniki zanotowały fundusze akcji. Środkowa wartość stóp zwrotu z funduszy akcji polskich wyniosła ponad 20 proc. Fundusze akcji małych i średnich firm odnotowały wzrost 17,7 proc. Na funduszach stabilnego wzrostu oraz mieszanych (krajowych) można było zarobić nieco ponad 14 proc.

Rekordowo dobre wyniki zanotował Copernicus Akcji Dywidendowych (31,7 proc.) i Quercus Agresywny (28,2 proc.). Na drugim biegunie znalazł się fundusz Idea Akcji – strata wyniosła w tym przypadku ponad 41 proc.! Był to jednak jedyny fundusz akcji polskich, który nie odnotował dodatniego wyniku.

Wśród funduszy akcji MiŚ-ów najlepsze okazały się wyniki PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (26,4 proc.) oraz Investor Top 25 Małych Spółek FIO (24,9 proc.).

Rekordzistą 2012 roku został jednak indeksowy fundusz Quercus lev (odwzorowujący indeks WIG), który osiągnął 45 proc. zysku.

Nieco słabiej na tym tle wypadły zagraniczne fundusze akcyjne, zarówno wyceniane w złotych jak i w walucie: tam mediany stóp zwrotu wynosiły 10,8 proc. oraz 15,9 proc. Nie znaczy to jednak, że i na nich nie dało się zarobić więcej niż przyzwoicie. Arka BZ WBK Akcji Tureckich wyceniana w euro przyniosła stopę zwrotu 62 proc., a w złotych – 49,5 proc. Podobnym wynikiem zakończył rok Investor Turcja (46,2 proc.).

Zdecydowanie najchętniej Polacy inwestowali w ubiegłym roku w fundusze dłużne krajowe. Na rynku obligacji zapanowała prawdziwa hossa, a przeciętna stopa zwrotu z tej inwestycji wyniosła ponad 10,5 proc. Najlepsze fundusze zaś wypracowały niemal dwukrotnie lepsze wyniki: UniObligacje Aktywny (20,2 proc.). Ale również w grupie funduszy papierów dłużnych zdarzyły się takie, które poniosły straty. Najwięcej – znów fundusz Idea (Premium SFIO, -21,5 proc. Na tak słabym wyniku zaważyły inwestycje w obligacje korporacyjne. Fundusze pieniężne i gotówkowe zakończyły rok na stabilnych poziomach stóp zwrotu, oscylujących wokół 5,5 proc.

Analitycy spodziewają się, że w 2013 roku nie należy oczekiwać porównywalnie dobrych wyników funduszy dłużnych. Przyczyny? Rekordowo niskie poziomy rentowności polskich obligacji, spodziewane problemy w gospodarce, planowane obniżki stóp procentowych. Dobre prognozy formułowane są wobec funduszy akcji, zwłaszcza małych i średnich firm, choć eksperci przestrzegają, że nie ma mowy o linearnym marszu w górę notowań. Zwłaszcza pierwszy kwartał może być okresem korekty notowań. Prognozy dla akcji MiŚ-ów mówią o tym, że mogą one wzrosnąć nawet o jedną czwartą ponad WIG, zaś prognozy dla WIG są więcej niż optymistyczne (wzrost od 10 do nawet 20 proc.). Do inwestowania w fundusze bez wątpienia przyczynią się spadki oprocentowania bankowych depozytów, będące następstwem obniżania stóp przez Radę Polityki Pieniężnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *