Czy lokaty strukturyzowane są na pewno bezpieczne? Zdecydowanie nie.

Na dzisiejszym rynku usług finansowych oraz ofertowanych przez banki i inne instytucje opcji oszczędzania oraz inwestowania pieniędzy jest wiele. Instytucje finansowe wprowadzają coraz nowocześniejsze produkty i coraz bardziej nowatorskie rozwiązania. Jest to współcześnie konieczność, wynikająca z dynamiki zmian rynkowych oraz ogólnego rozwoju gospodarczego. Jednym z takich dość nowych sposobów inwestowania pieniędzy są właśnie lokaty strukturyzowane.

Jak sama nazwa wskazuje, lokata ta musi wyróżniać się określoną strukturą, którą określać będą pojedyncze instrumenty finansowe, którymi mogą być papiery wartościowe, opcje, indeksy, waluty.

Lokaty ustrukturyzowane oparte są niejako na dwóch szkieletach – oszczędnościowym i inwestycyjnym. Dlatego w jej ramach wyróżnić możemy część bezpieczną, na którą składać będą się instrumenty zaliczające się do szkieletu oszczędnościowego, a więc mogą to być obligacje czy też lub tradycyjne lokaty bankowe. Drugi szkielet lokaty ustrukturyzowanej stanowią opcje czy fundusze, które decydują o tym, że ta część wiąże się ze znacznie większym ryzykiem.

Stosunek instrumentów finansowych, wchodzących w skład części nieryzykowanej, to około 85%. Nie więcej więc niż 15% stanowią instrumenty wiążące się z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z dużo większą możliwością zysku.

Lokata strukturyzowana to zazwyczaj inwestycja na kilka lat do przodu. Jej założeniem jest możliwość osiągnięcia dużego zysku dzięki części ryzykownych instrumentów finansowych, ale jednocześnie pewność i gwarancja zwrotu z poczynionej inwestycji za sprawą jej części bezpiecznej –oszczędnościowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *