Koszty zarządzania w funduszach inwestycyjnych istotnie wpływają na ich atrakcyjność

wybieramy funduszDecyzja o zainwestowaniu naszych oszczędności nigdy nie jest łatwa, zawsze musimy bowiem liczyć się z tym, że fundusz nie pomnoży naszych oszczędności albo nie zagwarantuje nam tak dużych zysków, jak tego oczekiwaliśmy. Stąd też decyzja o tym, który z wielu funduszy wybrać jest wcale nie mniej istotna niż ta, której podjęcie skłoniło nas do zainteresowania się tego rodzaju rozwiązaniami.

 
Teoretycznie nie powinniśmy mieć problemu z odpowiedzią na pytanie o to, czym kierować się podczas jej podejmowania, wskazówką, która okazuje się w szczególny sposób pomocna jest bowiem wielkość zysków wypracowanych przez fundusze inwestycyjne. Już w tym momencie konieczne wydaje się jednak poczynienie dwóch zastrzeżeń. W pierwszej kolejności wypada zwrócić uwagę na to, że fundusz przynosił zyski w przeszłości wcale nie oznacza, że również teraz będzie nam je gwarantował, nie mamy bowiem do czynienia z wolną od ryzyka lokatą bankową. Nie można także zapominać o tym, że mówiąc o funduszach inwestycyjnych nie myślimy wyłącznie o zyskach, jakie przynoszą, ale również o kosztach, z jakich związane jest nasze korzystanie z nich. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto więc zapoznać się właśnie ze wspomnianymi kosztami  i zastanowić się nad tym, czy fundusz nie przestaje być, ze względu na nie, opłacalny.

 
Trudno wyobrazić sobie fundusz, który nie nakładałby określonych opłat na osoby korzystające z niego. Warto jednak uświadomić sobie, że wspomniane opłaty nie zawsze są takie same. Zasadniczo dzieli się je na dwie grupy i podczas gdy na pierwszą składają się opłaty manipulacyjne, druga obejmuje koszty ponoszone z tytułu zarządzania funduszami. Oba rodzaje opłat mają wpływ na wysokość naszych późniejszych zysków, warto przy tym zwrócić uwagę na to, że wspomniany wpływ nie zawsze jest taki sam.

 
Na opłaty manipulacyjne składają się wszystkie te prowizje, które wynikają z obrotu jednostkami uczestnictwa. Pobiera się je jednorazowo, w momencie, w którym wykonywana jest interesująca nas operacja. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się wówczas, gdy mówimy o wynagrodzeniu za zarządzaniu, te bowiem naliczane jest nie raz, ale w każdym dniu wyceny. Oznacza to, że nasz zysk jest systematycznie obniżany. Teoretycznie wielkość obniżki nie jest duża, im jednak większymi kwotami obracamy i im dłużej inwestujemy tym bardziej dotkliwe są ponoszone z tego tytułu straty (czy też – pomniejszone zyski).
Na co zatem zwracać uwagę wybierając fundusz inwestycyjny?

Oczywiście, nadal kluczowe znaczenie powinna mieć dla nas wysokość prowizji (a więc kosztów manipulacyjnych), nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że wielkość opłat za zarządzanie również nie pozostaje bez znaczenia. Jeśli zatem interesujący nas fundusz charakteryzuje się kosztami zarządzania wyższymi niż ma to miejsce w doniesieniu do jego konkurentów, istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że nawet znacząca obniżka opłat dystrybucyjnych nie zrekompensuje nam strat poniesionych na skutek jego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *