Koszty zarządzania w funduszach inwestycyjnych istotnie wpływają na ich atrakcyjność

wybieramy funduszDecyzja o zainwestowaniu naszych oszczędności nigdy nie jest łatwa, zawsze musimy bowiem liczyć się z tym, że fundusz nie pomnoży naszych oszczędności albo nie zagwarantuje nam tak dużych zysków, jak tego oczekiwaliśmy. Stąd też decyzja o tym, który z wielu funduszy wybrać jest wcale nie mniej istotna niż ta, której podjęcie skłoniło nas do zainteresowania się tego rodzaju rozwiązaniami. więcej

Najlepsze fundusze inwestycyjne w 2013 roku

Business growth2013 rok dobry dla posiadaczy jednostek funduszy inwestycyjnych. Choć grudniowe wyniki większości funduszy inwestycyjnych nie zachwyciły inwestorów, cały 2013 rok mogą oni uznać za udany.

W tym roku w grudniu nie było oczekiwanej przez inwestorów zwyżki cen akcji. Przeciwnie – zamiast wyczekiwanego „rajdu św. Mikołaja”, czyli wzrostu indeksów giełdowych, nastąpiły spadki: WIG20 zmalał najwięcej, bo o 7,1 proc. ale po kilka procent straciły też inne indeksy giełdowe. Nic więc dziwnego że spośród ponad czterystu najważniejszych funduszy inwestycyjnych z wynikiem dodatnim grudzień zakończyło tylko ok. 150.
Wśród funduszy inwestujących na polskim rynku w ostatnim miesiącu roku najlepiej poradziły sobie fundusze obligacji (średni zysk 0,7 proc.). Fundusze pieniężne średnio zarobiły 0,3 proc. Na plusie grudzień zakończyli też posiadacze jednostek walutowych funduszy akcji amerykańskich (średnio 1,8 proc.) oraz funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (plus 1,1 proc.). więcej

Maj dobrym miesiącem dla inwestujących w fundusze akcji

Inwestorzy, mający w swoich portfelach fundusze akcji, nie mieli w maju powodów do narzekań. Z kolei dla inwestujących w fundusze polskich obligacji był to miesiąc raczej słaby.

Już w ostatnim tygodniu kwietnia rozpoczęły się na warszawskiej giełdzie wzrosty notowań – w efekcie do końca maja indeksy poszły w górę nawet o ponad 10 proc. Najwięcej zyskały indeksy małych i średnich spółek – mWIG40 urósł 10,3 proc., a sWIG80 9,6 proc. Indeks największych spółek wzrósł o 7,2 proc. WIG zyskał 8,25 proc. więcej

Najlepsze fundusze inwestycyjne w 2012 r. – podsumowanie

W 2012 roku klienci funduszy inwestycyjnych nie mieli powodów do narzekań. Szczególnie dobre wyniki zanotowały fundusze akcji. Środkowa wartość stóp zwrotu z funduszy akcji polskich wyniosła ponad 20 proc. Fundusze akcji małych i średnich firm odnotowały wzrost 17,7 proc. Na funduszach stabilnego wzrostu oraz mieszanych (krajowych) można było zarobić nieco ponad 14 proc. więcej

Fundusze inwestycyjne nie mają się najlepiej

Słaba koniunktura na warszawskim parkiecie najbardziej dała się we znaki chyba posiadaczom funduszy inwestycyjnych. Okres ostatnich trzech miesięcy, a nawet pół roku obfituje w ujemne wyniki funduszy. W III kwarta 2011 roku odnotowaliśmy aż 11 mld zmniejszenie się aktywów funduszy. Nie jest najlepiej. Lekiem na całe zło mogłoby się okazać ożywienie rynku akcyjnego, biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą nie możemy się spodziewać szybko cudu. więcej

Fundusze akcji

Fundusz akcji jest przede wszystkim inwestycją głównie w akcje. Okazuje się, że istnieje jeszcze inna nazwa danego funduszu, jaką jest fundusz agresywny. Jego główną cechą jest lokowanie nawet do 100% posiadanych środków w akcje.

Zyski jakie towarzysza danym inwestycjom mogą być naprawdę wysokie, jednak trzeba zaznaczyć, że ryzyko wówczas jest dość wysokie. Zagrożenie może się zmniejszyć jednocześnie z wydłużeniem czasu inwestycji. Fundusze agresywne są jak się okazuje nie dla wszystkich. Mogą z nich korzystać jedynie osoby, które chętnie ryzykują i charakteryzują się dużą cierpliwością. Niektórzy twierdzą, iż owy fundusz jest jednym z najbardziej ryzykownych, żeby nie powiedzieć najbardziej ryzykowny z wszystkich dostępnych. Celem danego funduszu jest jak najwyższy przyrost wartości kapitału, przy czym dochód bieżący jest można powiedzieć mały. Środki przeważnie lokowane są w akcje nowych spółek, jak i istniejących już spółek od bardzo dawna. Fundusze agresywne różnią się między sobą przede wszystkim poziomem ryzyka, które wynikają między innymi z wyboru konkretnego sektora, którego akcje są nabywane. Każdy kto ma zamiar zainwestować w fundusz agresywny, powinien a nawet musi pamiętać o tym, iż zmiany w kwestii wycen jednostek uczestnictwa są zupełnie normalnym zjawiskiem panującym na giełdzie. więcej

Bezpieczeństwo funduszy inwestycyjnych

Każdy kto, boi się spróbować swoich sił, z funduszami inwestycyjnymi, powinien wiedzieć, że ich działanie jest odgórnie regulowane przez ustawy o funduszach inwestycyjnych. Aby możliwe było rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności z tej dziedziny, koniecznie musza być spełnione pewne zasady. Oto niektóre z nich: więcej

Korzyści z inwestowania

Obecnie coraz więcej ludzi nie boi się inwestowania na rynku. Już nie jest to domeną ludzi, bogatych, ale także i tych nieco mniej zamożnych. Nic dziwnego, inwestowanie na fundusze inwestycyjne, posiada wiele zalet. Między innymi, mamy pewność, że nasze środki są na nich bezpieczne, co gwarantuje nam profesjonalne zarządzenie naszymi finansami. Oto kilka podstawowych zalet, dla których nie należy bać się inwestycji tego typu więcej