Fundusze mieszane

Wśród licznie występujących funduszy istnieją fundusze mieszane. Często występują również pod nazwą zrównoważonych. Okazuje się, że zawierają wiele elementów bardziej charakterystycznych dla funduszy otwartych i zamkniętych.

Ich działaniem jest emitowanie certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywanie ich od uczestników, ale oczywiście na ich żądanie. Środki w tym przypadku mogą być lokowane na przykład w papiery wartościowe, waluty, ale i także udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością. Jednak trzeba uwzględnić tu fakt, iż nie są to jedyne źródła, w które można lokować swoje oszczędności. Jak dowodzą konkretne wiadomości, fundusze te zezwalają na większe inwestycje niż fundusze otwarte. Celem danego funduszu mieszanego jest przede wszystkim zachowanie kapitału. Mimo iż o tym już tu wspomniano, warto jeszcze raz zaznaczyć, że fundusze te inwestują zarówno w akcje jak i obligacje. Fundusze te zostały uznane za stabilniejsze.

Ponadto wahania jakie towarzyszą wartości, są zdecydowanie mniejsze od momentu zmian indeksów giełdowych. W czasie długotrwałego wzrostu kursu giełdowego papierów wartościowych, pozostają przeważnie można powiedzieć w tyle za rynkiem. Aczkolwiek osiągają zdecydowanie lepsze wyniki, w momencie spadku tego kursu giełdowego. I tak właśnie wygląda ten fundusz mieszany inaczej mówiąc zrównoważony. Niektóre źródła dowodzą, że dany fundusz się dzieli na fundusze stabilnego wzrostu i fundusze zrównoważone. Jednak ile w tym prawdy trzeba ocenić samemu. Różni ludzie mają tak samo odmienne zdanie na każdy temat, a już na pewno na temat związany z owymi funduszami. Nie wszyscy przecież wybierają te same. Tak naprawdę o funduszach mieszanych można mówić i mówić, a także podobnie pisać, ale nie ma to większego sensu. Jeśli ktoś jest zainteresowany korzystaniem z danego funduszu, powinien wiedzy zaczerpnąć u źródła. Tam będzie pewniejsza, a już na pewno bardziej dokładna, niż ta która wyrażana jest we wspomnianych internetowych artykułach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *