Fundusze inwestycyjne nie mają się najlepiej

Słaba koniunktura na warszawskim parkiecie najbardziej dała się we znaki chyba posiadaczom funduszy inwestycyjnych. Okres ostatnich trzech miesięcy, a nawet pół roku obfituje w ujemne wyniki funduszy. W III kwarta 2011 roku odnotowaliśmy aż 11 mld zmniejszenie się aktywów funduszy. Nie jest najlepiej. Lekiem na całe zło mogłoby się okazać ożywienie rynku akcyjnego, biorąc jednak pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą nie możemy się spodziewać szybko cudu.

Sprawdźmy jak prezentuje się aktualna sytuacja na rynku funduszy. W tabeli poniżej prezentujemy pięć najlepszych i najgorszych funduszy, względem trzymiesięcznej i miesięcznej stopy zwrotu, w podziale na rodzaje funduszu.

Wyniki 5 najgorszych i najlepszych funduszy według rodzaju

Nazwa Funduszu

Zmiana 1 M

Zmiana 3 M

Fundusze Akcji

PZU FIO Energia Medycyna Ekologia

+2,4

+8,9

ING SFIO Sub. Sektora Biotechnologii

+4,7

+4,3

ING SFIO Sub. Sektora Żywności

+6,1

+11,4

ING SFIO Sub. Sektora Farmacji i Usług Medycznych

+9,3

+9,3

WIOF Global Listed Utilities Fund

+0,5

+13,8

Średnia

+ 4,6

+ 9,54

Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Sub. BRIC

12,3

11,0

Ipopema 8 Selekcji FIZ

6,3

21,3

HSBC GIF Thai Equity E USD

3,8

20,5

BGF World Gold Fund class E USD

2,0

12,5

Polbank LF Zagraniczny Subfundusz Śródziemnomorski

5,7

30,8

Średnia

6,02

19,22

Fundusze Papierów Dłużnych

Pioneer FIO Obligacji USD

+7,5

+14,1

Aviva Investors SFIO Sub. Dłużny

+1,1

+1,9

BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji 2

+5,1

+0,1

UniFundusze FIO Sub. UniKorona Obligacje

+1,5

+1,6

SKOK Parasol FIO Sub. Obligacji

+1,5

+1,5

Średnia

+ 3,34

+ 3,84

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund class A USD

0,5

1,7

BPH FIO Parasolowy Sub. Obligacji Europy Wschodzącej

1,1

0,4

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund class E USD

0,1

0,7

BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund class E EUR

0,4

3,2

Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Alokacji Globalnej

+4,3

  • 12,6

Średnia

0,525

1,5

Fundusze Rynku Pieniężnego

OPERA FIO Sub. Pecunia.pl

+0,5

+1,4

KBC Parasol FIO Sub. Pieniężny

+0,4

+1,0

Millennium FIO Sub. Pieniężny

+0,6

+1,2

Allianz FIO Sub. Walutowy

+1,6

+1,1

Allianz FIO Sub. Pien.

+0,9

+1,2

Średnia

+ 0,8

+ 1,18

Copernicus Dłużnych Papierów Skarbowych

+2,6

  • 6,8

Idea Parasolowy FIO Sub. Ochrony Kapitału

+5,5

  • 5,0

Średnia

+ 4,05

  • 5,9

Fundusze Stabilnego Wzrostu i Zrównoważone

FWP SFIO PKP

+2,7

+1,1

KBC Rynków Wschodzących II FIZ

+0,5

+0,3

Allianz FIO Sub. Akt. Alokacji

+7,2

+4,1

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

+4,5

+1,5

KBC BRIC Jumper 1 FIZ

+0,6

+3,8

Średnia

+ 3,1

+ 2,16

Investor Gold FIZ

21,2

7,1

OPERA FIO Sub. Equilibrium.pl

2,9

10,7

OPERA NGO SFIO

0,9

9,2

BPH FIZ Bezp. Inwest. 2

1,1

2,2

NOVO FIO Sub. Aktywnej Alokacji

5,9

14,1

Średnia

6,4

8,66

Źródło: opracowanie własne, stan aktualny na 24.10.2011

Największe zróżnicowanie mieliśmy w przypadku funduszy akcji, wynika ona z dużej amplitudy między najlepszym, a najgorszym wynikiem poszczególnych funduszy, względem zarówno miesięcznej, jak i trzymiesięcznej stopy zwrotu. Po części wynika to z samej specyfiki polityki inwestycyjnej funduszy akcyjnych oraz z koniunktury na rynku akcyjnym. Średnia stopa zwrotu w ujęciu miesięcznym pięciu najlepszych funduszy wyniosła 4,6, zaś w ujęciu trzymiesięcznym już 9,54. Średnia strata pięciu najgorszych funduszy akcyjnych dla jednego miesiąca wynosiła – 6,02, dla trzech miesięcy aż – 19,22.

Fundusze inwestujące na rynku papierów dłużnych zarówno dla miesiąca, jak i trzech miesięcy wypracowały średnio ponad 3 % stopę zwrotu. Najgorzej fundusze z tego rynku zanotowały średnie straty rzędu – 1,5 % w ujęciu trzymiesięcznym oraz nieco ponad półprocentową w ujęciu miesięcznym.

Najlepiej prezentuje się sytuacja wśród funduszy rynku pieniężnego. W ujęciu miesięcznym poszczególne fundusze odniosły zyski. Można wnioskować, iż w ostatnim miesiącu nastąpiło ożywienie na rynku papierów rynku pieniężnego.

W przypadku funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych, to te drugie radziły sobie znacznie gorzej uzyskując wyższe ujemne stopy zwrotu w ujęciu zarówno miesięcznym, jak i trzymiesięcznym, w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania na rynku funduszy inwestycyjnych nie dzieje się najlepiej. Może stąd też wynika tak duży napływ gotówki na rachunki lokat bankowych. Aktualnie wysokie oprocentowanie, zwłaszcza dwu i trzymiesięcznych lokat z dzienną kapitalizacją odsetek sprawiło, iż we wrześniu stan lokat bankowych powiększył się o przeszło 9,5 mld złotych. Jest to największy miesięczny przyrost od czasu ostatniej wojny depozytowej banków, która miała miejsce na przełomie 2008 i 2009 roku, gdzie banki oferowały lokaty sięgające nawet 10 %.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *