Fundusze branżowe

Na rynku, mamy wiele funduszy inwestycyjnych. Można je dzielić ze względu na wiele kryteriów. Jednym z nich jest podział na fundusze akcji, zrównoważone, stabilne, papierów wierzycielskich, rynku pieniężnego oraz fundusze branżowe.

Każda z tych inwestycji, posiada swój własny poziom ryzyka inwestowania. Innym sposobem podziału funduszów może być podział według rodzajów aktywów. Każdy z nich różni się od siebie, różnym sposobem nabywania oraz przedawania swojego uczestnictwa. Podział ten dotyczy rozróżnienia na fundusze otwarte, zamknięte, mieszane oraz specjalistyczne zamknięte oraz specjalistyczne otwarte. Inwestowanie w fundusze akcji, uważane jest powszechnie za najbardziej ryzykowne. Należy jednak pamiętać że to ryzyko dotyczy za równo utraty dużej ilości pieniędzy jak i możliwości zarobienia ogromnej ich ilości. Zdecydowanie jest to sposób inwestycji, dla osób, posiadających nieco więcej pieniędzy. Fundusze indeksowe, natomiast należą do rodzaju zarządzenia tak zwanego pasywnego. Osoby zainteresowane dopasowują do swojego giełdowego portfela, pasujące papiery wartościowe oraz obligacje. Ważne jest by odzwierciedlały one całkowity ruchu indeksu giełdowego. Przykładem takiego, bardzo ryzykownego funduszu jest fundusz branżowy. Polega on na wyspecjalizowanym inwestowaniu w wybraną branże przemysłową. Niestety działanie tego typu, jest niezwykle ryzykowne, z powodu braku w niej dywersyfikacji. Z drugiej jednak strony, jeśli orientujemy się w temacie, możemy naprawdę dużo zyskać. W innym przypadku, stracimy całą kwotę którą zainwestowaliśmy. Kolejnym rodzajem funduszu jest fundusz obligacji> jest on uważany za jeden z najbezpieczniejszych, gdyż obrót, dotyczy przede wszystkim obligacji, na których w rzeczywistości nie można stracić zbyt wiele. Inny podział o którym wspominaliśmy wyodrębnia między innymi, fundusze zrównoważone. Zdaniem wielu, stanowią one połączenie funduszy akcyjnych oraz papierów wierzycielskich. Pod czas tego podziału wyróżnia się także fundusze rynku tak zwanego pieniężnego. Ten rodzaj inwestycji, uważany jest za bezpieczny. Oczywiście strata oszczędności jest możliwa, tak samo, w przypadku tej inwestycje, jak w każdej innej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *