Fundusze akcji

Fundusz akcji jest przede wszystkim inwestycją głównie w akcje. Okazuje się, że istnieje jeszcze inna nazwa danego funduszu, jaką jest fundusz agresywny. Jego główną cechą jest lokowanie nawet do 100% posiadanych środków w akcje.

Zyski jakie towarzysza danym inwestycjom mogą być naprawdę wysokie, jednak trzeba zaznaczyć, że ryzyko wówczas jest dość wysokie. Zagrożenie może się zmniejszyć jednocześnie z wydłużeniem czasu inwestycji. Fundusze agresywne są jak się okazuje nie dla wszystkich. Mogą z nich korzystać jedynie osoby, które chętnie ryzykują i charakteryzują się dużą cierpliwością. Niektórzy twierdzą, iż owy fundusz jest jednym z najbardziej ryzykownych, żeby nie powiedzieć najbardziej ryzykowny z wszystkich dostępnych. Celem danego funduszu jest jak najwyższy przyrost wartości kapitału, przy czym dochód bieżący jest można powiedzieć mały. Środki przeważnie lokowane są w akcje nowych spółek, jak i istniejących już spółek od bardzo dawna. Fundusze agresywne różnią się między sobą przede wszystkim poziomem ryzyka, które wynikają między innymi z wyboru konkretnego sektora, którego akcje są nabywane. Każdy kto ma zamiar zainwestować w fundusz agresywny, powinien a nawet musi pamiętać o tym, iż zmiany w kwestii wycen jednostek uczestnictwa są zupełnie normalnym zjawiskiem panującym na giełdzie.

Trzeba więc to zrozumieć i zaakceptować. Ze względu na to wszystko, każdy inwestujący powinien zwracać szczególną uwagę na średnio jak i długoterminowe inwestycje. Dlatego z takich inwestycji powinni korzystać jedynie ludzie w średnim wieku. Osoby starsze lepiej by po prostu tego unikały. Fundusze agresywne jak się okazuje charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysokimi, wręcz najwyższymi opłatami za takie zarządzanie spośród wszystkich funduszy. Każdy kto ma ochotę inwestować w taki sposób swoje pieniądze, powinien wiedzieć który rodzaj funduszu wybrać. Ten wspomniany tutaj jest dużym ryzykiem i to należy zapamiętać, w celu uniknięcia wszelkich problemów z tym związanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *