Fundusz rynku pieniężnego

Domeną funduszów rynków pieniężnych jest ich krótkoterminowość. Osoby, które inwestują na rynku tego typu, nie ryzykują zbyt wiele. Inwestycja tego typu uważana jest za wyjątkowo bezpieczną przede wszystkim ze względu na ochronę ulokowanych pieniędzy przed spadkiem inflacji. Bardzo ważny i przekonujący, jest także fakt, że z pieniędzy ulokowanych na rynku, możemy skorzystać w dowolnej chwili. Nie mamy terminu, w czasie którego nasze pieniądze nie są do naszej dyspozycji.

Oprocentowanie inwestycji tego typu, jest zwykle nieco wyższe niż jest to w przypadku lokat bakowych. Nasze oszczędności umieszczone na funduszach pieniężnych zostają inwestowane przede wszystkim w depozyty, o krótkim terminie. Zwykle czas ten nie wynosi więcej niż rok. Dzięki temu, że nasze pieniądze umieszczane są na lokacie na nie długi okres czasu, istnieje bardzo nie wielkie ryzyko utraty pieniędzy. Inwestycje rynkowe, charakteryzują się większą płynnością niż jest to w przypadku depozytów, proponowanych nam przez banki.

Fundusze rynkowe dzielą się na fundusze rynku pieniężnego oraz gotówkowe. Zdaniem osób zajmujących się giełdami, znacznie bardziej ryzykowne są fundusze gotówkowe, od pieniężnych. Pieniądze które zainwestujemy przeznaczone są nie tylko na instrumenty rynkowe ale również na papiery dłużne. Tutaj jednak pojawia się dylemat, po przez inwestycje tego typu ponosimy spore ryzyko. Możemy za równo wiele stracić jak i zyskać.

Zdaniem wielu ekonomistów, fundusze pieniężne, są zdecydowanie najbezpieczniejszymi inwestycjami ze wszystkich, nie oznacza ot jednak, że są one całkowicie bezpieczne. Ryzyko inflacji na przykład dotyczy wszystkich inwestycji bez wyjątku. Warto więc nie podejmować ryzyka, inwestując tuż przed spodziewanym terminem spadku stopy procentowej. Ryzyko dochodowe ma także spore znaczenie w przypadku inwestycji tego typu. Okres zapadalności lokat, trwający nie wiele czasu może także mieć wpływ na zmianę dochodów uzyskanych z funduszu. Pamiętajmy także o tym że inwestycje tego typu możemy porównać do kredytu. Jak w przypadku każdej pożyczki, istnieje tak zwane ryzyko kredytowe, które dotyczy braku spłaty odsetek przez emitenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *